Сайтът е в режим на поддръжка и временно не е достъпен

Уважаеми потребители, 

Уебсайтът за Електронно обучение на кат. ТМММ се премести на нов адрес:

http://tmmmedu.tu-varna.bg